Sauny

Klientom ponúkame pobyt v troch druhoch sáun: suchá, parná a infra.
Sauny

Vážení zákazníci,

do októbra 2021 je wellness centrum zatvorené.